Zasady i Warunki Wysyłki Paczek

Start / Regulamin

1. Kazdy dokument nadania jest dowodem nadania jednej paczki ubezpieczonej do wysokości wartości rynkowej artykułów
wyszczególnionych na deklaracji celnej i zawartych w paczce do sumy $100.00. Doplata za wyzsze ubezpieczenie TYLKO NA PODSTAWIE ORYGINALNYCH RACHUNKOW PRZEDLOZONYCH PRZY WYSYLCE wynosi $1.00 za kazde dalsze $50.00 ubezpieczenia.


2. Za uszkodzenia techniczne wewnętrzne firma nie odpowiada. Polamer nie odpowiada za szkło, ceramikę, art. łatwo tłukące, plastikowe, łamliwe oraz nieodpowiednio zabezpieczone. Polamer podejmie decyzję o formie odszkodowania na podstawie przedstawionych dokumentów (w tym protokolu z odbioru paczki w kraju) i wysokości roszczeń nie przekraczających sumy $100.00. Odszkodowanie wypłacone zostanie w formie kredytu. Reklamacje beda uwzgledniane w ciagu 6 miesiecy od daty nadania.


3. Polamer nie odpowiada za opóźnienia spowodowane z przyczyn niezależnych. W przypadku podanie blednych lub niepelnych danych teleadresowych (nazwisko, adres, nr telefonu komorkowego odbiorcy ) firma Polamer nie ponosi odpowiedzialnosci za opoznienia lub niedoreczenie przesylek.


4. Klient oświadcza, że do paczki nie włożył pieniędzy, narkotyków, materiałów wybuchowych, broni, amunicji i innych artykułów zabronionych polskimi i amerykańskimi przepisami, żadnych płynów, olejów, szamponów, soków, artykułów żrących, toksycznych i łatwopalnych. Jeśli w paczce będą takie artykuły, paczka będzie skonfiskowana i przekazana właściwym organom w celu likwidacji. Klient oświadcza, że wypełnił deklarację zgodnie z zawartością przesyłki.


5. Podpisujac dokument nadania paczki klient wyraża zgodę na sprawdzenie paczki oraz na jej zlikwidowanie w wypadku gdyby w paczce znalazly sie wyżej wymienione artykuly bez jakiegokolwiek odszkodowania.